Yo’riqnoma

smsxabar

SMS-yuborish

SMS-xabarlarni yuborish xizmati. Yo’riqnoma

Belgilangan GSM standarti bilan tartibga solinadigan parametrlar orasida quyidagilarni ta’kidlash kerak:

Yuboruvchi maydonining ko`rinishi va ruxsat etilgan imzo belgilari (“Kimdan”).

Yuboruvchi maydoni 11 ta belgidan iborat bo’lishi mumkin. Quyida yuboruvchi maydonining imzosi uchun ruxsat berilgan belgilarning to’liq ro’yxati keltirilgan:

  • raqamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • lotin harflari: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;
  • maxsus belgilar: «@», «!», «”», «%», «&», «‘», «(«, «)», «*», «+», «,», «-», «.», «/», «_».

SMS-xabarlarning uzunligi.

SMS-xabar uni (SMS) uzunligiga qarab tariflanadi. SMS-xabarni kirill (kamida bitta lotin bo’lmagan belgini o’z ichiga olgan xabar) yoki lotin harflarda yozish mumkin. Xabar bir yoki bir nechta qismdan iborat bo’lishi mumkin.

Savolning texnik jihati quyidagicha:

  1. SMS-xabarning maksimal hajmi 140 baytni tashkil qiladi.
  2. Yetti bitli kodlashni ishlatganda bitta SMS-xabar 160 tagacha lotin belgisini o’z ichiga oladi.
  3. Kirill alifbosini qo’llash uchun ikki baytli UTF-16 (Unicode) kodlashdan foydalaniladi, shunga ko`ra, kirill harflarda bitta SMS-xabar 70 belgidan oshmaydi.
  4. Agar SMS-xabar 140 baytdan ortiq bo’lsa, u abonentning telefon apparati tomonidan yopishtirilgan qismlarga (paketlarga) bo’linadi. Bunday “uzun” xabarlarda foydalanuvchi ma’lumotlari sarlavhasi (UDH) segment raqami va segmentlarning umumiy soni to’g’risida ma’lumotlarni o’z ichiga oladi, shuning uchun SMS-xabar qisqartiriladi.

Tegishli ravishda:

Kirillcha: agar xabarning uzunligi 70 ta belgidan iborat bo’lsa, u holda 1 ta SMS-xabar, agar 70 belgidan ko’p bo’lsa, unda har biri 67 belgidan iborat qismlar tariflanadi.

Lotincha: agar xabarning uzunligi 160 ta belgidan iborat bo’lsa, u holda 1 SMS, agar 160 belgidan ko’p bo’lsa, unda har biri 153 belgidan iborat qismlar tariflanadi.

smsxabar

SMS xabaridagi belgilar soni

SMS uzunligi, qismlari SMS xabaridagi belgilar soni, dona
Lotincha Kirillcha
1 160 70
2 306 134
3 459 201
4 612 268
5 765 335
6 918 402
7 1071 469
8 1224 536

SMS-xabarlarni 8 qismdan uzunroq tuzishni tavsiya etmaymiz, chunki bu SMS-xabarni to’g’ri yetkazib berish imkoniyatini pasaytiradi (SMS-xabar qancha ko’p bo’lsa, bunday imkoniyat shuncha kam bo’ladi).

Asosiy xulosalar:

  1. Lotin – bu faqat lotin harflari va / yoki raqamlar va / yoki boshqa ruxsat berilgan belgilarni o’z ichiga olgan xabar lotincha hisoblanadi. Agar SMS-da kamida bitta kirill harfi bo’lsa, u holda barcha xabar kirill yozuvi hisoblanadi;
  2. Kiril yozuvida bitta SMS – 70 ta belgi, ikkitasi – 134 ta (bitta lotin SMSda – 160 ta belgi, ikkitasida – 306 ta). Bo’shliqlar va tinish belgilari alohida belgilar sifatida hisoblanadi;
  3. Yuboruvchining ismi “Kimdan” imzosida – 11 tagacha lotin harflari, raqamlari va boshqa belgilar ruxsat etilgan. Imzolarda kirill yozuviga yo’l qo’yilmaydi.